c S
Izbor dana

Sud nije u obvezi osloboditi kazne počinitelja kaznenog djela koji je dragovoljno bitno pridonio otkrivanju kaznenog djela, a posebice ako se radi o višestrukom specijalnom povratniku, iz razloga što takva otegotna okolnost ne opravdava primjenu instituta oslobađanja od kazne.

31.07.2009 10:00 Žaleći se na odluku o kazni, optuženik ističe da prvostupanjski sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio priznanje počinjenog kaznenog djela i značajan doprinos optuženika u otkrivanju i rasvjetljavanju počinjenog kaznenog djela, zbog čega smatra da ga je trebalo osloboditi od kazne, uz primjenu odredbe čl. 173. st. 8. Kaznenog zakona.