c S
Izbor dana

Pravo tužitelja na troškove pri povlačenju tužbe

01.04.2020 11:45 Osnovan je zahtjev tužitelja za naknadom troškova postupka i onda kada mu je tuženik namirio predmetnu tražbinu, a tužitelj nije odmah po tome povukao tužbu, nego na ročištu zahtijevao i naknadu ostalih troškova postupka koji su mu nastali do trenutka podmirenja tražbine.