c S
Izbor dana

Privremeni premještaj radnika - promjena radnog mjesta ili mjesta rada bez izmjene ugovora o radu

10.04.2020 12:17 Premještaj radnika, koji je predmet ovog članka, odnosi se na promjenu mjesta rada radnika i/ili promjenu radnog mjesta radnika. I mjesto rada i radno mjesto predstavljaju bitan element (obvezni sadržaj) pisanog ugovora o radu oko kojeg se stranke u radnom odnosu, poslodavac i radnik, moraju sporazumjeti. Mjesto rada je geografsko mjesto gdje se rad obavlja, dok se pod radnim mjestom podrazumijevaju poslovi koje radnik obavlja.