c S
Izbor dana

Ukoliko je tužitelj podnio negativnu deklaratornu tužbu, kojom traži utvrđenje nepostojanja obveze utvrđene pravomoćnom presudom, tada je takav zahtjev sadržajno kontradiktoran i uzajamno inkompatibilan, zbog čega osnovanost jednog zahtjeva isključuje mogućnost da bude osnovan drugi zahtjev.

03.08.2009 09:32 „Iz iznesenog činjeničnog supstrata jasno proizlazi da su predmetne parnične stranke vezane pravomoćnom odlukom i da se ona ne može preispitivati u (n)ovoj parnici, već su cit. pravomoćnom odlukom trajno uređeni odnosi između stranaka...