c S
Izbor dana

Odbijanje provođenja dokaza kao bitna povreda parničnog postupka

23.04.2020 09:11 Neprihvaćanje prijedloga stranke za izvođenjem dokaza ne predstavlja bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 2. točka 6. Zakona o parničnom postupku.