c S
Izbor dana

Da bi sud dopustio obnovu kaznenog postupka, osuđenik je dužan navod da se presuda temelji na lažnom iskazu vještaka, dokazati pravomoćnom presudom.

06.08.2009 08:22 „Prvostupanjski sud je u pravu kada odbacuje osuđenikov zahtjev za obnovu kaznenog s obrazloženjem da niti jedna okolnost koju osuđenik navodi u zahtjevu nije prikladna da se na temelju nje dopusti obnova...