c S
Izbor dana

Stjecanje bez osnove

12.05.2020 08:37 Tuženik je u cijelosti dužan platiti tužitelju sredstva koje je uložio u nekretninu koja je u vrijeme ulaganja bila upisana u zemljišnoj knjizi kao samovlasništvo tuženika, ukoliko tijekom postupka nije dokazao da u vrijeme ulaganja tužitelja u tu nekretninu nije bio samovlasnik iste.