c S
Izbor dana

Prekid rada

13.05.2020 08:02 Protivljenje radnika radnjama koje predstavljaju uznemiravanje ili spolno uznemiravanje, ne predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa, a niti smije biti razlog za diskriminaciju, pa kada radnik koristi zbog navedenih razloga pravno na prekid rada tada nije počinio tešku povredu obveze iz radnog odnosa, niti postoji opravdani razlog za donošenje Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu.