c S
Izbor dana

Uknjižba prava vlasništva

26.05.2020 09:40 Upisana zabilježba ovrhe ne predstavlja pravnu zapreku upisu prava vlasništva na nekretnini temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju koji je za života sklopio ovršenik kao primatelj uzdržavanja sa predlagateljem upisa prava vlasništva kao davateljem uzdržavanja jer provedbom ugovora o doživotnom uzdržavanju ne nastaju nikakve štetne posljedice za ovrhovoditelja u čiju je korist zabilježena ovrha.