c S
Izbor dana

Jedinstveni suparničari

29.05.2020 10:47 Kada se ovrha vodi na suvlasničkim udjelima više ovršenika, tada se ovršni postupak ne mora riješiti jednako u odnosu na oba ovršenika, zbog čega isti u tom slučaju nisu jedinstveni suparničari.