c S
Izbor dana

Preinaka tužbe

03.06.2020 07:00 Preinaka tužbenog zahtjeva jest i isticanje novog tužbenog zahtjeva uz već od prije postavljeni, pa je za takvu preinaku potreban pristanak tuženika i to od trenutka kad mu je tužba dostavljena, no usprkos protivljenju tuženika će sud dopustiti preinaku tužbe kada to smatra svrsishodnim za rješavanje spora među strankama, no preinakom tužbe nakon više od 30 godina od podnošenja tužbenog zahtjeva koji u bitnom ni činjenično ni pravno nije povezan s ranijim zahtjevom ne pridonosi se ostvarenju načela procesnog prava, posebno ne načelu ekonomičnosti, suđenja u razumnom roku i sprječavanja zloupotreba, te je stoga takvu preinaku tužbenog zahtjeva potrebno odbiti.