c S
Izbor dana

Javna nabava - objašnjenja i izmjene dokumentacije

19.06.2020 07:00 Za trajanja roka za dostavu ponuda naručitelj može na zahtjev gospodarskih subjekata davati odgovore i objašnjenja ali ih je dužan staviti na internetske stranice koje su svima dostupne.