c S
Izbor dana

Ispravljanje sudske nagodbe rješenjem suda

15.06.2020 07:00 Sud je dužan na zahtjev stranaka ispraviti posebnim rješenjem očite pogreške u imenima i brojevima sadržane u sudskoj nagodbi sklopljenoj u formi sudskog zapisnika kod suda, na isti način kao da se radi o pogreškama sadržanim u presudi ili rješenju suda.