c S
Izbor dana

Solidarnost za obveze

29.06.2020 08:02 Kada radnik kao tužitelj pokrene parnicu protiv tuženika - poslodavca, koji je društvo kapitala, pa tuženik prestane postojati stoga što je pravomoćno okončan postupak pripajanja tuženika drugom društvu, tada će se započeti postupak nastaviti s tuženikom - društvom koje je pripojilo dotadašnjeg tuženika-poslodavca, pa kada nakon toga dođe do podjele tog tuženika s prijenosom dijela imovine, koje ne prestaje postojati, na dva nova trgovačka društva, a tužitelj-radnik nije obaviješten koje društvo preuzima njegovu eventualnu tražbinu, tada solidarno sve tri trgovačka društva odgovaraju za tražbinu tužitelja-radnika.