c S
Izbor dana

Crtice povodom novelirane revizije

16.07.2020 11:37 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku člancima 67. - 86. ZID ZPP/19 došlo je do potpunog redefiniranja instituta revizije, koju sada više nije moguće podnijeti u zavisnosti od vrijednosti predmeta spora. Revizija je iz temelja promijenila svoj karakter jer je njezina dopustivost vezana isključivo uz javnopravni interes i ostvarivanje ustavne uloge Vrhovnog suda Republike Hrvatske