c S
Izbor dana

Obračun zateznih kamata u apsolutnom iznosu

17.07.2020 11:51 Zatezne kamate se osamostaljuju tek nakon podmirenja glavne novčane tražbine. Međutim, to nije zapreka da vjerovnik tražbinu zateznih kamata obračuna u apsolutnom iznosu za određeno razdoblje od dospjelosti do određenog dana obračuna te da ih potražuje uz glavni dug.