c S
Izbor dana

Zahtjev za utvrđenje ništavosti Ugovora o doživotnom uzdržavanju ne predstavlja tražbinu zbog čega se kao takav ne može osigurati privremenom mjerom.

14.08.2009 08:22 „U žalbi tuženik ističe kako je tužbeni zahtjev tužiteljice postavljen u parnici isključivo deklaratornog karaktera, te obzirom na čl. 2. toč. 1. OZ-a, koji tražbinu određuje kao pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje, smatra...