c S
Izbor dana

Potvrda pravomoćnosti

23.07.2020 07:00 Kada ovršenik dostavi sudu podnesak s naslovom prigovor, u kojem je u bitnom naveo kako nikada nije zaprimio račun od ovrhovoditelja, kao niti opomenu ni rješenje o ovrsi javnog bilježnika, pa nije niti mogao uložiti prigovor na isto, tada taj podnesak treba cijeniti kao prijedlog za ukidanjem potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi, budući da je dostava valjana samo ako je uredno izvršena, tj. ako je rješenje o ovrsi dostavljeno na zakonom predviđeni način.