c S
Izbor dana

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020.

24.07.2020 08:50 Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u usporedni je informativni alat kojim se EU-u i državama članicama svake godine pomaže poboljšati učinkovitost njihovih nacionalnih pravosudnih sustava jer se njime osiguravaju objektivni, pouzdani i usporedivi podaci o nizu pokazatelja koji su važni za ocjenu kvalitete, neovisnosti i učinkovitosti pravosudnih sustava u svim državama članicama. Pregled nije opća jedinstvena ljestvica, nego pregled funkcioniranja svih pravosudnih sustava na temelju pokazatelja koji su od zajedničkog interesa za sve države članice.