c S
Izbor dana

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje

28.07.2020 08:39 Zbog propuštenog roka za izjavljivanje žalbe na rješenje o osporenim tražbinama ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje jer on kao takav nije dopušten u predstečajnom i stečajnom postupku. Stoga će sud takav prijedlog odbaciti kao nedopušten.