c S
Izbor dana

Obnova kuće

03.08.2020 07:00 Budući da je u postupku utvrđeno da je tužitelj sa suprugom u objektu za kojeg traži obnovu stanovao samo zimi, proizlazi da je u istome stanovao samo sezonski, pa nema uvjeta za ostvarivanje prava na obnovu.