c S
Izbor dana

Društvo ne čini povredu načela jednakog položaja dioničara ako vlastite dionice ponudi na prodaju zaposlenicima društva, neovisno o tome što su neki od zaposlenika ujedno i dioničari društva.

18.08.2009 08:12 Osim toga, prema ocjeni ovoga suda predlagatelj osiguranja nema niti pravnoga interesa za određivanjem predložene privremene mjere zabranom otuđenja i opterećenja dionica te zabranom korištenja pravima po osnovi tih dionica..