c S
Izbor dana

Punomoć

28.08.2020 08:22 Kada opunomoćitelj daje jednu punomoć za prodaju nekretnine punomoćnicima, tako da navodi zajedno imena opunomoćenika, tada nekretnina može biti prodana tako da se na ugovor o prodaji potpisuju oba opunomoćenika, a ukoliko se dogodi da bi samo jedan opunomoćenik potpisao ugovor i/ili bi potpis drugog punomoćnika izostao i/ili bi bio krivotvoren, tada se smatra da ugovor uopće nije sklopljen, i posljedično ukoliko na osnovu takvog ugovora dođe do upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, tada će sud u povodu spora, a na prijedlog tužitelja naložiti brisanje tog upisa.