c S
Izbor dana

Na zakonitost zaključka o dozvoli izvršenja rješenja o rušenju ne utječe okolnost da tužitelj nije mogao ishoditi građevnu dozvolu za objekt jer prostorni plan još nije donesen.

19.08.2009 08:16 „Tužitelj ne osporava da za izgradnju predmetnog objekta nema građevnu dozvolu, ali tvrdi da istu ne može ishoditi dok...