c S
Izbor dana

Izvansudska ovrha

02.09.2020 08:00 Ovrhovoditelj nije ovlašten zahtijevati da prvostupanjski sud ponovno istu osnovu za plaćanje dostavi Financijskoj agenciji radi namirenja iste novčane tražbine.