c S
Izbor dana

Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja

03.09.2020 07:54 Ako je za štetu nastalu putniku u određenom prijevoznom sredstvu odgovoran vlasnik tog prijevoznog sredstva koji je sklopio obvezno osiguranje putnika u javnom prometu i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, tada putnik ima pravo na naknadu u visini osigurane svote za slučaju smrti ili trajnog invaliditeta i na naknadu neimovinske i imovinske štete.