c S
Izbor dana

Rješavanje sukoba nadležnosti

07.09.2020 08:28 Budući da Županijski sud u Slavonskom Brodu nije nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između trgovačkih, specijaliziranih i redovnih sudova, jer se ne radi o sudovima iste vrste, rješenje tog suda kojim je odlučeno o mjesnoj nadležnosti ne veže glede određivanja mjesne nadležnosti Trgovačkog suda u Zagrebu.