c S
Izbor dana

Naknada za oduzetu imovinu

10.09.2020 08:51 Privatna prepiska u obitelji nije dokaz o vlasništvu dionica koje su predmet naknade, već je potrebno dostaviti dokaz odnosno javnu ispravu o vlasništvu dionica.