c S
Izbor dana

Poništaj ugovora o doživotnom uzdržavanju

16.09.2020 13:46 Nasljednici primatelja uzdržavanja koji je sklopio Ugovor o doživotnom uzdržavanju i koji je još za života pokrenuo parnicu radi poništenja tog ugovora zbog zablude, su ovlašteni po smrti primatelja uzdržavanja nastaviti taj parnični postupak, te će sud s nasljednicima kao tužiteljima voditi taj postupak i utvrditi da li postoje razlozi za poništenje tog ugovora, pa kada se utvrdi da primatelj uzdržavanja nije bio u zabludi, a niti postoje razlozi za raskid tog ugovora stoga što je primatelj samoinicijativno napustio mjesto na kojem su mu davatelji uzdržavanja bili dužni davati uzdržavanje pa je time onemogućio izvršenje ugovora, će sud odbiti postavljeni tužbeni zahtjev tužitelja koji se imaju smatrati jedinstvenim suparničarima.