c S
Izbor dana

Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije

22.09.2020 09:44 U slučaju podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije, do prekida postupka ne dolazi po sili zakona već na temelju konstitutivne odluke kojom sud određuje prekid postupka. Stoga prvostupanjski sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 11. Zakona o parničnom postupku, kada u izreci pobijanog rješenja utvrđuje prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije.