c S
Izbor dana

Upis promjene člana uprave u sudski registar deklaratorne je prirode.

24.08.2009 08:12 Iz prijavi priloženih isprava proizlazi da je na predlagateljevoj skupštini održanoj 16. prosinca 2005. godine člana društva E. U. d.o.o. zastupao...