c S
Izbor dana

Ispravak tužbe

30.09.2020 08:45 Sud nije ovlašten odbaciti tužbu kao nepotpunu kada tužitelj nije dostavio u prilogu tužbe zemljišnoknjižni izvadak za predmetnu nekretninu, čak niti po pozivu suda da ispravi odnosno dopuni tužbu na način da dostavi traženi izvadak, nego je obveza suda da, usprkos toga što tužitelj nije dostavio zatraženu ispravu, tijekom postupka pozove tužitelja na dostavu iste stoga što tužba tužitelja nije nerazumljiva i nepotpuna, jer sadrži sve što je potrebno da bi se po istoj moglo postupiti.