c S
Izbor dana

Teret dokaza

05.10.2020 07:53 Kada tužitelj kao davatelj usluga sakupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada dokaže u sporu male vrijednosti da: je tuženik evidentiran kao korisnik usluga tužitelja, da prebiva na adresi za koju se i odnose računi za učinjene usluge tužitelja i da predmetne usluge nisu plaćene; pa tuženik prigovori navodima o osnovanosti tužbenog zahtjeva navodeći da je on darovao nekretninu za koju se odnose računi, tada je teret dokaza na tuženiku da dostavi zk. izvadak iz kojeg će biti evidentno da tuženik nije vlasnik predmetne nekretnine, te u protivnom će se udovolji tužbenom zahtjevu tužitelja.