c S
Izbor dana

Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi

07.10.2020 08:13 Autor u ovom radu ukazuje na bitne razlike između tumačenja nekog pravnog propisa i tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju.