c S
Izbor dana

e-Komunikacija

09.10.2020 08:07 Autorica u članku analizira mali broj odredaba pozitivnog prava koje uređuju elektroničku komunikaciju, a zbog kojih smatra da su u praksi nastali problemi.