c S
Izbor dana

Obveza plaćanja pristojbe - umješač

13.10.2020 08:13 Umješač nije stranka na čiji se zahtjev ili u čijem se interesu poduzimaju radnje u postupku pa stoga nije obvezan platiti pristojbu za žalbu protiv presude.