c S
Izbor dana

Građevni inspektor ovlašten je postupati i kada je građevina upisana u zemljišne knjige s teretom neposjedovanja uporabne dozvole.

25.08.2009 08:09 „Naime, prema ustaljenoj upravnosudskoj praksi građevni inspektor ovlašten je...