c S
Izbor dana

Priznanje stanarskog prava

14.10.2020 08:24 Okolnost da je tužiteljici možda nezakonito priznato stanarsko pravo rješenjem koje je postalo pravomoćno, nije razlog za utvrđenje ništavosti toga rješenja.