c S
Izbor dana

Obnova spora

19.10.2020 08:21 Za obnovu spora nadležan je sud koji je meritorno odlučio o tužbenom zahtjevu te se zahtjev dostavlja prvenstveno prvostupanjskom upravnom sudu.