c S
Izbor dana

Teret dokazivanja - dospijeće računa

22.10.2020 08:00 Kada iz nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka te tuženikovog izvoda iz poslovnih knjiga proizlazi da je sam tuženik kao dužnik u svojim poslovnim knjigama kao dospijeće računa označio upravo one datume koji su naznačeni na utuženim računima, tuženik koji u parničnom postupku osporava dospijeće, dužan je određeno navesti kada je tražbina dospjela, odnosno kada je točno nastupilo dospijeće.