c S
Izbor dana

Pravovremeno povlačenje tužbe

23.10.2020 08:30 Tužitelj koji povuče tužbu je dužan naknaditi troškove postupka tuženiku, ali kada je tužitelj povukao tužbu odmah nakon što mu je tuženik udovoljio tužbenom zahtjevu tada će sud, po zahtjevu tužitelja, naložiti rješenjem tuženiku da naknadi troškove postupka tužitelju, pod uvjetom da je tužitelj bez odgode, tj. odmah po udovoljenju tužbenom zahtjevu povukao tužbu, što znači da nema uvjeta za donošenjem rješenja o naknadi troškova tužitelju kada protekne dulje od godinu dana od trenutka kada je tuženik udovoljio tužitelju do trenutka kada je tužitelj povukao svoju tužbu.