c S
Izbor dana

Prebijanje tražbina u parnici odlukom suda

28.10.2020 08:36 Prijeboj potraživanja utvrđen odlukom suda proizvodi uvjetni pravni učinak od trenutka priopćenja sudu, dok trenutak priopćenja protivniku nije bitan. Do prijeboja putem suda, međutim, dolazi tek kada odluka suda kojom je izvršen prijeboj postane pravomoćna.