c S
Izbor dana

Dospjelost tražbine i zastara prava iz zadužnice

29.10.2020 07:50 Ovaj članak kroz zanimljiv primjer iz tekuće prakse u svezi s prijedlogom ovršenika (jamca platca) za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s njegovih bankovnih računa nedopuštenim, podredno odgodi izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate zadužnice putem Financijske agencije po čl. 210. u vezi s čl. 50. st. 1. toč. 3. Ovršnog zakona, ukazuje na neke nedoumice u svezi s postupanjem s prijedlogom i zadužnicom od trenutka njezinog izdavanja pa do realizacije prava iz zadužnice.