c S
Izbor dana

Određenost tužbenog zahtjeva

02.11.2020 08:16 Tužbeni zahtjev koji glasi na predaju pokretnina treba biti postavljen tako da isti bude određen ili barem odrediv na način da se te pokretnine opišu na način da ih se može razlikovati od drugih pokretnina iste vrste.