c S
Izbor dana

Posljedice samopomoći

11.11.2020 07:43 Sud je vezan granicama postavljenog tužbenog zahtjeva i jedino može odlučivati u predmetnom postupku u granicama postavljenog zahtjeva, što znači da sud ne može udovoljiti zahtjevu tužitelja iz parnice za smetanje posjeda, kao predlagatelju osiguranja, za određivanjem privremene mjere kojom bi se tuženiku kao protivniku osiguranja naložilo da prepusti tužitelju posjed nekretnine, za koji čin smetanja tužitelj decidirano navodi vrijeme kada je izvršen, ali tužitelj navodi da je već bio povratno stekao posjed predmetne nekretnine uz upotrebu samopomoći, pa tvrdi da ga je ponovno novim kasnijim činom smetanja tuženika izgubio, dok s druge strane tužbenim zahtjevom još uvijek tužitelj traži utvrđenje prvotnog smetanja posjeda i privremenu mjeru vezanu uz prvotno smetanje.