c S
Izbor dana

Potraživanje nematerijalne štete ili pravične novčane naknade smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete, iz čega proizlazi da su nasljednici odgovorni za naknadu nematerijalne štete za koju je odgovoran ostavitelj, ukoliko je šteta nastala i dospjela za života pokojne odgovorne osobe.

27.08.2009 08:12 „Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev mldb. tužiteljice za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova uslijed...