c S
Izbor dana

Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari

13.11.2020 08:34 Ako je određena stvar u nepromijenjenom obliku (očuvanog identiteta) bila u posjedu nevlasnika primjenjuju se odredbe članka 164. stavka 1. i članka 155. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojima je samo nepošten posjednik dužan naknaditi koristi od uporabe tuđe stvari. Tek ako je određena stvar upotrijebljena na način da je promijenila identitet radi čega nije moguće ili gospodarski opravdano vraćanje te stvari primjenjuje se odredba članka 1111. Zakona o obveznim odnosima, prema kojoj je osoba koja je uporabila tuđu stvar u svoju korist dužna vlasniku naknaditi korist bez obzira na svoje poštenje odnosno nepoštenje.