c S
Izbor dana

Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija

30.11.2020 08:00 Prava vlasnička tužba (reivindikacija) može se podići i protiv posrednog posjednika stvari. Kad netko stvar posjeduje kao plodouživatelj, založni vjerovnik, zakupoprimac, najmoprimac, čuvar, posudovnik ili u kojem drugom sličnom odnosu u kojemu je prema drugome ovlašten ili obvezan kroz neko vrijeme posjedovati je, onda je posjednik te stvari i taj drugi (posredni posjednik).