c S
Izbor dana

Diobni ugovor

07.12.2020 08:40 Okolnost što diobni ugovor nisu sklopili svi suvlasnici nekretnina ne čini takav ugovor ništavim u smislu odredbe čl. 103. Zakona o obveznim odnosima jer sadržaj tog ugovora ne dira u suvlasnička prava ostalih suvlasnika koji tim diobnim ugovorom nisu obuhvaćeni.