c S
Izbor dana

Šutnja uprave

09.12.2020 08:21 Odluka općine /grada o darovanju stana na području posebne državne skrbi njegovom korisniku, nije upravni akt već akt raspolaganja vlasnika stana, pa se pravna zaštita ne ostvaruje u upravnom postupku.